Niesłyszący

Ostrzeżenie: Oblodzenie

Województwo świętokrzyskie powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki i staszowski. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu. Temperatura minimalna od -3°C do 0°C. Temperatura minimalna gruntu około -2°C.

Komunikat jest ważny od 04-03-2020 20:00:01 do 05-03-2020 07:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania