Niesłyszący

Ostrzeżenie: Opady marznące

IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 świętokrzyskie (7 powiatów) od 08:15/10.03 do 10:15/10.03.2020 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, pińczowski i staszowski

Komunikat jest ważny od 10-03-2020 08:08:00 do 10-03-2020 10:15:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania