Niesłyszący

Ostrzeżenie: Uwaga! SMOG

Prognozowane na dzień 10.03.2020 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje południowo-zachodnią część powiatu kieleckiego (gminy: Sitkówka-Nowiny, Chęciny, Piekoszów i Morawica). Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

Komunikat jest ważny od 10-03-2020 09:00:00 do 11-03-2020 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania