Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na DKS7k; obwodnica Kielc

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7k 3. Pikietaż: 3+900 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w.Kielce Zachód - w.Kielce Północ 5. Kierunek: Warszawa 6. Miejscowość zdarzenia: obwodnica Kielc 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Awaria TIRa, wymiana koła 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: ruch odbywa się pasem lewym 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1,5 15. Data powstania zdarzenia: 2020-03-12 16. Godzina powstania zdarzenia: 08:36 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 12-03-2020 09:03:00 do 12-03-2020 10:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania