Niesłyszący

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica dot.załatwiania spraw w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica

      W trosce o bezpieczeństwo petentów, interesantów i pracowników Urzędu Miasta i Gminy apelujemy, aby część spraw urzędowych jeśli to możliwe załatwiać telefonicznie (413690900), e-mailowo (urzad@umig.wislica.pl) bądź poprzez skrzynkę ePUAP (URZĄD MIASTA I GMINY WIŚLICA/mdm1iv3436). Rekomendujemy również, by odpowiednie płatności były dokonywane u sołtysa danej miejscowości (podatek rolny), w placówce bankowej (Bank Spółdzielczy w Busku - Zdroju o/Wiślica) lub za pomocą bankowości elektronicznej.

Numer kont bankowych z tytułu poszczególnych należności:

woda, ścieki: 18 8480 0004 2002 0060 0284 0056

odpady komunalne: 40 8480 0004 2002 0060 0284 0048

podatki: 45 8480 0004 2002 0060 0284 0055

pozostałe opłaty: 07 8480 0004 2002 0060 0284 0060

    Wszystkie informacje związane z nr telefonów kontaktowych do poszczególnych pracowników urzędu oraz nr kont znajdą państwo na stronie internetowej www.wislica.pl w zakładce „KONTAKT” lub pod nr telefonu 41 3690 900.

    Bardzo prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.