Niesłyszący

Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 13.03.2020 r.

   Zarządzenie Nr 24/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica

z dnia 13.03.2020 r.

 

w sprawie: czasowego zamknięcia Targowiska Gminnego w Wiślicy przy ul. Łokietka.

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

 

Z dniem 13 marca 2020 r. zamyka się Gminne Targowisko zlokalizowane w Wiślicy  przy ul. Łokietka. Targowisko zostaje czasowo zamknięte w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy i osób korzystających  z placu targowego.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

 

                                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

                                                                                                                                   /-/Jarosław Jaworski