Niesłyszący

Informacja o wstrzymaniu inwestycji dot.wymiany wodomierzy.

wodomierze.png