Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienia droga 77 Sandomierz

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 77 3. Pikietaż: 22+900 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Sanomierz - Stalowa Wola 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Sandomierz ul.Trześniowska 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: zderzenie pojazdów w ruchu 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 s. cięzarowy, 1 s. osobowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana - objazd 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja kieruje na objazd ulicami miasta. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1,5 15. Data powstania zdarzenia: 2020-03-13 16. Godzina powstania zdarzenia: 22:40 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji

Komunikat jest ważny od 13-03-2020 22:51:00 do 14-03-2020 00:10:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania