Niesłyszący

Komunikat Starosty Buskiego dot. funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Komunikat nr 3/2020 Starosty Buskiego z dnia 18.03.2020 r.

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa oraz wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego zawiesza przyjęcia interesantów od dnia 19.03.2020r. do odwołania.

Jedynie w sytuacjach niecierpiących zwłoki możliwa jest osobista wizyta w Starostwie przy ul. Mickiewicza 15 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem. Wykaz telefonów:

Centrala telefoniczna
- 41 370 50 00

Sekretariat Starosty
- 41 370 50 20

Wydział Architektury i Budownictwa
- 41 370 50 48, 41 370 50 06, 41 370 50 26

Wydział Komunikacji i Transportu
- 41 370 50 46 (prawo jazdy)
- 41 370 50 37 (rejestracja pojazdów)

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:
- 41 370 50 60 (wypisy, wyrysy)
- 41 370 50 13 (gospodarka nieruchomościami)
- 41 370 50 58 (mapy)
; 41 370 50 57 (geodeci); 41 370 50 63 (ZUD)

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
- 41 370 50 64, 41 370 50 65, 41 370 50 66

Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
- 41 370 50 45, 41 370 50 50, 41 370 50 16

Sekretarz
- 41 370 50 24

Skarbnik
- 41 370 50 52

Cały czas można kontaktować się ze Starostwem telefonicznie, mailowo na adres , za pomocą faksu na numer 41 378 35 78, skrytki e-PUAP oraz listownie kierując korespondencję na adres: Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój.

W celu ułatwienia załatwienia spraw informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju (bip.powiat.busko.pl) w zakładce ,,Dane kontaktowe” znajduje się wykaz numerów bezpośrednich do pracowników Starostwa.

W zakładce Wydziały, Referaty, Biura znajdą państwo informacje o sposobie załatwienia spraw w poszczególnych Wydziałach, druki wniosków oraz informacje o wysokości ewentualnych opłat. Nr rachunków dostępne na stronie internetowej BIP w zależności od załatwianej sprawy – szczegóły telefonicznie. Opłaty należy dokonywać w bankach, placówkach pocztowych lub drogą elektroniczną.

Obsługa klientów w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju odbywać się będzie zgodnie
z wytycznymi znajdującymi się w siedzibie Zespołu oraz na stronie internetowej tut. Starostwa.

Nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie realizowane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (tel. kontaktowy 41 370 50 11).

Po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty w Starostwie można złożyć dokumenty, wnioski i inne pisma w budynku Starostwa przy ul. Mickiewicza 15 (w głównym wejściu do budynku). Budynek przy ul. Kopernika 6 będzie zamknięty.

Za utrudnienia przepraszamy.

Starosta Buski
Jerzy Kolarz