Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 42 m. Końskie

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 42 3. Pikietaż: 214+900 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Końskie-Skarżysko-Kamienna 5. Kierunek: Skarżysko-Kamienna 6. Miejscowość zdarzenia: Końskie 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: awaria samochodu ciężarowego 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód ciężarowy 10. Liczba rannych: 11. Liczba zabitych: 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: ruch wahadłowy 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2020-03-23 16. Godzina powstania zdarzenia: 11:11 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 23-03-2020 11:11:00 do 23-03-2020 13:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania