Informujemy, że dnia 27.05.2022 r. (piątek) o godz.13.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach o wszęciu postępowania administracyjnego oraz o miejscu i terminie roprawy administracyjnej i oględzin