Informujemy, że dnia 30.01.2023 r. (poniedziałek) o godz.9.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LXIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach o wszęciu postępowania administracyjnego oraz o miejscu i terminie roprawy administracyjnej i oględzin