Niesłyszący

Działania prewencyjne w miejscach publicznych w Wiślicy

    Zarówno w dniu wczorajszym jak i dzisiejszym przeprowadzono dezynfekcję miejsc publicznych na terenie miasta Wiślica. Na terenie Gminy Wiślica 27 osób objętych jest kwarantanną, 5 osób zakończyło kwarantannę i nie ma osób z potwierdzonym zakażeniem. Kwarantanną w powiecie buskim objętych jest 424 osoby.