Niesłyszący

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica

KOMUNIKAT

Informujemy, że w związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem infekcji koronawirusem Urząd Miasta i Gminy Wiślica oraz wszystkie podległe jednostki pozostają zamknięte dla obsługi petentów od dnia dzisiejszego aż do odwołania.

Obsługa interesantów odbywać się będzie telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Bezpośrednia obsługa interesantów prowadzona będzie tylko w przypadku spraw niecierpiących zwłoki związanych z ewidencją ludności i Urzędem Stanu Cywilnego po uprzednim  telefonicznym uzgodnieniu czasu i terminu kontaktu.
Pracownicy urzędu będą swoje obowiązki wykonywać zdalnie i będzie się można z nimi kontaktować wyłącznie drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

Wykaz danych kontaktowych pracowników dostępny jest na stronie www.wislica.pl w zakładce KONTAKT.