Niesłyszący

Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 23.04.2020 r. w sprawie ponownego otwarcia gminnego targowiska

Zarządzenie Nr 36/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica

z dnia 23.04.2020 r.

 

w sprawie: ponownego otwarcia Targowiska Gminnego w Wiślicy przy ul. Łokietka.

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

Z dniem 23 kwietnia 2020 r. ponownie otwiera się Gminne Targowisko zlokalizowane w Wiślicy przy ul. Łokietka.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

                               Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

                            /-/Jarosław Jaworski