Niesłyszący

Ostrzeżenie: Przymrozki

Województwo świętokrzyskie powiaty: buski, kielecki, sandomierski i staszowski. Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -2°C.

Komunikat jest ważny od 26-04-2020 13:30:01 do 27-04-2020 07:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania