Niesłyszący

Wznowienie realizacji inwestycji dot.wymiany wodomierzy na terenie Gminy Wiślica od dnia 04 maja br.

wodomierze2.jpeg