Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk S7k

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7k 3. Pikietaż: 9+700 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Kielce Zachód - w. Kielce Jaworznia 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: Niewachlów 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: zderzenie pojazdów 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 osobowe 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Jezdnia zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Na chwilę obecną zablokowana jezdnia w kierunku Krakowa. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1 15. Data powstania zdarzenia: 2020-05-01 16. Godzina powstania zdarzenia: 15:20 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Tak 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 15:42

Komunikat jest ważny od 01-05-2020 15:22:00 do 01-05-2020 16:20:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania