Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk S7l

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7l 3. Pikietaż: 2+200 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Jędrzejów Wschód - w. Jędrzejów Połnoc 5. Kierunek: Warszawa 6. Miejscowość zdarzenia: Obwodnica Jędrzejowa 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: zderzenie pojazdów w ruchu 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 osobgowe, 1 ciężarowy 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Zablokowany prawy pas ruchu, ruch odbywa się pasem szybkim. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2020-05-08 16. Godzina powstania zdarzenia: 14:30 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 08-05-2020 14:30:00 do 08-05-2020 16:29:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania