Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 79

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 79 3. Pikietaż: 206+900 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Sandomierz - Kraków 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: Koprzywnica 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Zderzenie pojazdów w ruchu. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 3 samochody osobowe. 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu. 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Służby utrzymaniowe do czasu przyjazdu Policji kierują ruchem wahadłowo. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2,5 15. Data powstania zdarzenia: 2020-05-08 16. Godzina powstania zdarzenia: 17:23 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 08-05-2020 17:24:00 do 08-05-2020 19:49:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania