Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 42

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 42 3. Pikietaż: 253+200 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Skarżysko-Kamienna - Starachowice 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Parszów 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: zderzenie pojazdów w ruchu 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 samochody osobowe 10. Liczba rannych: 1 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja wyznaczyła objazdy: w kierunku Starachowic od Skarżyska-Kamiennej przez Majków, w kierunku Skarżyska Kamiennej DW 751 przez Suchedniów 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2,5

Komunikat jest ważny od 09-05-2020 03:50:00 do 09-05-2020 07:20:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania