Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk S7r

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7r 3. Pikietaż: 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Tokarnia - w. Brzegi 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: Brzegi 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Pojazdy wjechały w dziki przebiegające przez drogę. Potrącone martwe zwierzę na jezdni. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 samochody osobowe 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany pas awaryjny 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Pojazdy na pasie awaryjnym. Służby w drodze na miejsce zdarzenia. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2020-05-10 16. Godzina powstania zdarzenia: 02:44 17. Źródło uzyskania informacji: WCZK 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 10-05-2020 02:44:00 do 10-05-2020 04:41:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania