Niesłyszący

Sprawozdania kwartalne 2020

I kwartał

 

 

II kwartał

 

 

III kwartał

 

 

IV kwartał