Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Sprawozdania kwartalne 2020

I kwartał

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku.pdf (220,09KB)
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020.pdf (1,05MB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku.pdf (196,60KB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od poczatku roku do dnia 31 marca roku 2020.pdf (2,63MB)
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2020.pdf (1,25MB)
 

II kwartał

PDFRb-27S sprawozdanie w wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020.pdf (1,30MB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020.pdf (2,76MB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku.pdf (190,35KB)
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca roku 2020.pdf (205,59KB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku.pdf (222,61KB)
 

III kwartał

IV kwartał