Niesłyszący

Samorząd Gminy Wiślica zakupił 38 laptopów, które zostaną przekazane najbardziej potrzebującym uczniom.

      Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica przekaże dyrektorom Placówek Oświatowych na terenie gminy 38 komputerów przenośnych z niezbędnym oprogramowaniem.

      Laptopy będą wspomagać proces nauki zdalnej wśród uczniów i ułatwiać realizację podstawy programowej uczniom i nauczycielom z dwóch placówek – Szkoły Podstawowej w Wiślicy oraz Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych.

      Sprzęt trafi przede wszystkim do tych uczniów, którzy zgłoszą taką potrzebę swoim wychowawcom, a także do tych, u których w czasie dotychczasowej nauki zdalnej zaobserwowano problemy z realizacją nauki zdalnej. Środki na zakup komputerów przenośnych pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zdalna szkoła”.

 

100326367_256246625490826_5281686047426609152_n.jpeg

99133621_618495552087122_7833964478969413632_n.jpeg