Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie dk S7k, kier Warszawa

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7k 3. Pikietaż: 0+500 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Kielce Zachód - w. Kielce Północ 5. Kierunek: Warszawa 6. Miejscowość zdarzenia: obwodnica Kielc 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: pożar pojazdu, trwa akcja gaśnicza 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 osobowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Zablokowany prawy i awaryjny pas, ruch odbywa się lewym pasem. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1 15. Data powstania zdarzenia: 2020-06-05 16. Godzina powstania zdarzenia: 11:15 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 05-06-2020 11:30:00 do 05-06-2020 12:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania