Niesłyszący

Ostrzeżenie: wezbranie stany ostrzegawcze

Wisłą przemieszcza się wezbranie wywołane spływem wód opadowych oraz zwiększonymi odpływami ze zbiorników retencyjnych. Obserwowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich i prognozowane są przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Komunikat jest ważny od 22-06-2020 11:06:00 do 23-06-2020 15:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania