Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 74

. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 74 3. Pikietaż: 142+500 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Opatów ul. Legionów 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Opatów 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: kolizja pojazdów, doszło do wycieku płynów ekslopatacyjnych 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 osobowe 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch wahadłowy 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1,5 15. Data powstania zdarzenia: 2020-06-24 16. Godzina powstania zdarzenia: 09:35 17. Źródło uzyskania informacji: PSP 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 24-06-2020 09:35:00 do 24-06-2020 11:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania