Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie stany ostrzegawcze

Prognozowane silne opady deszczu będą powodować szybki wzrost poziomu wody lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, zwłaszcza w górnych częściach zlewni Nidy, Czarnej oraz Kamiennej. Punktowo, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, możliwe są przekroczenia stanów alarmowych.

Komunikat jest ważny od 29-06-2020 08:13:00 do 30-06-2020 06:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania