Niesłyszący

Punkt Informacyjny Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

W Gminie Wiślica utworzony został Punkt Informacyjny Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o. o mający za zadanie promowanie oferty Funduszu wśród zainteresowanych przedsiębiorców.

Promowanie odbędzie się poprzez:

- działalność informacyjną o usługach świadczonych przez Fundusz,

- wzajemne udostępnianie materiałów promocyjnych,

- zamieszczanie uzgodnionych informacji na stronach internetowych stron niniejszego Porozumienia,

- informowania przedsiębiorców o rodzajach i zasadach udzielania pożyczek prze Fundusz,

- wydawanie i przyjmowanie wniosków pożyczkowych.

Punkt informacyjny Funduszu znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica przy ul. Batalionów Chłopskich 62 – Ewidencja Ludności. Gmina zapewnia obsługę i działanie Punktu Informacyjnego Funduszu przez 5 dni w tygodniu, w godzinach pracy Urzędu w wymiarze co najmniej 4 godzin dziennie.