Niesłyszący

Główny Inspektorat Weterynarii-wytyczne dot. prowadzenia uboju na użytek własny w gospodarstwie oraz prowadzenia "rzeźni rolniczej".

https://ir.kielce.uw.gov.pl/ir/zadania/ochrona-srodowiska-i-ro/12101,OCHRONA-SRODOWISKA-I-ROLNICTWO.html