Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowny wzrost stanów wody

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo może zostać krótkotrwale przekroczony stan alarmowy.

Komunikat jest ważny od 20-07-2020 14:20:00 do 21-07-2020 07:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania