Niesłyszący

Ćwiczenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Wiślicy

        W dniach 18 i 19 lipca br w Wiślicy odbyło się szkolenie 10 Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Busku-Zdroju. Szkolenie przeprowadzone było z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, zagrożeń związanych z suszą. Ćwiczenia praktyczne odbywały się  na terenie rekreacyjno - turystyczno – sportowym nad Nidą, natomiast zajęcia teoretyczne w świetlicy OSP Wiślica. Dwudniowy  pobyt  10 Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Wiślicy cieszył się  wśród mieszkańców dużym zainteresowaniem. Być może młodsza część społeczeństwa zasili szeregi WOT?