Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 74

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 74 3. Pikietaż: 37+500 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Piotrków Trybunalski - Kielce 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Ruda Maleniecka 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: Dachowanie pojazdu. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd osobowy 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: b.d. 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Brak informacji o ułatwieniach. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2020-07-25 16. Godzina powstania zdarzenia: 14:22 17. Źródło uzyskania informacji: PSP 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 25-07-2020 14:22:00 do 25-07-2020 17:22:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania