Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 74

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 74 3. Pikietaż: 118+050 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce-Opatów 5. Kierunek: Kielce 6. Miejscowość zdarzenia: Lagów 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: zderzenie się pojazdów w ruchu 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 sam.cięzarowy i 1 sam.osobowy 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: b.d. 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Służby na miejscu zdarzenia 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1,5 15. Data powstania zdarzenia: 2020-07-26 16. Godzina powstania zdarzenia: 18:53 17. Źródło uzyskania informacji: PSP 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 18:58

Komunikat jest ważny od 26-07-2020 19:22:00 do 26-07-2020 20:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania