Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 9

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 9 3. Pikietaż: 64+200 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Radom - Ostrowiec Świętokrzyski 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Boksycka 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: Karambol na wiadukcie. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 8 pojazdów 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: b.d. 12. Rodzaj utrudnienia: Inne 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Brak dokładniejszych informacji o zdarzeniu. Służby poinformowane, w drodze na miejsce zdarzenia. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2020-08-01 16. Godzina powstania zdarzenia: 18:39 17. Źródło uzyskania informacji: WCZK 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 01-08-2020 18:56:00 do 01-08-2020 22:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania