Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 9

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 9 3. Pikietaż: 64+300 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Radom - Ostrowiec Świętokrzyski 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Boksycka 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: Karambol na wiadukcie. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 7 pojazdów osobowych 10. Liczba rannych: 2 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana - objazd 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja wyznaczyła objazdy. W kierunku Opatowa: w Kunowie przez Janik, Wymysłów i dalej ulicami miasta Ostrowiec, w kierunku Radomia ul. Sienkiewicza przez Wymysłów, Janik do DK9 w Kunowie. Z miejsca zdarzenia odholowano 1 pojazd. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 5 15. Data powstania zdarzenia: 2020-08-01 16. Godzina powstania zdarzenia: 18:39 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 20. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 19:57

Komunikat jest ważny od 01-08-2020 18:56:00 do 01-08-2020 23:31:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania