Niesłyszący

Ostrzeżenie: Droga S7p Potok Mały

Województwo: świętokrzyskie Nr drogi: S7p Pikietaż: 7+600 Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Jędrzejów-Miechów Kierunek: Kraków Miejscowość zdarzenia: Potok Mały Rodzaj zdarzenia: Kolizja Opis zdarzenia: awaria pojazdu, cześciowo zajmuje prawy pas ruchu Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 sam.cięzarowy Liczba rannych: 0 Liczba zabitych: 0 Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu Rodzaj wprowadzonych ułatwień: ruch odbywa się pasem lewym, służby na miejscu Przewidywany czas utrudnienia (h): 2,5 Data powstania zdarzenia: 2020-09-04 Godzina powstania zdarzenia: 08:46 Źródło uzyskania informacji: GDDKiA Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie Godzina potwierdzenia utrudnienia: 09:14

Komunikat jest ważny od 04-09-2020 09:35:00 do 04-09-2020 11:45:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania