Niesłyszący

Ostrzeżenie: gwałtowny wzrost stanów wody

W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Komunikat jest ważny od 06-09-2020 14:56:00 do 07-09-2020 12:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania