Niesłyszący

Ostrzeżenie: Intensywne opady deszczu

Województwo świętokrzyskie powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, starachowicki i staszowski. Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 35 mm.

Komunikat jest ważny od 06-09-2020 15:00:02 do 07-09-2020 12:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania