Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienia na dk 79 m.Wyszmontów

Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 79 3. Pikietaż: 169+400 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Sandomierz - Ożarów 5. Kierunek: Sandomierz 6. Miejscowość zdarzenia: Wyszmontów 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: zderzenie pojazdów w ruchu 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 samochody osobowe 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja kieruje ruchem wahadłowo 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2020-09-08 16. Godzina powstania zdarzenia: 14:32 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 08-09-2020 14:50:00 do 08-09-2020 16:50:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania