Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie DK 42 m. Płaczków

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 42 3. Pikietaż: 237+500 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Końskie - Skarżysko - Kamienna 5. Kierunek: Skarżysko - Kamienna 6. Miejscowość zdarzenia: Płaczków 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: wywrócił się samochód ciężarowy przewożący zwierzęta 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: służby na miejscu 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2,5 15. Data powstania zdarzenia: 2020-09-10 16. Godzina powstania zdarzenia: 01:30 17. Źródło uzyskania informacji: Inne 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 10-09-2020 02:00:00 do 10-09-2020 04:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania