Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk S7e

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7e 3. Pikietaż: 0+450 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: łącznica zjazdowa relacji Warszawa - Kielce na węźle Kielce Północ. 5. Kierunek: Kielce 6. Miejscowość zdarzenia: Wiśniówka 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Uderzenie w bariery energochłonne. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd osobowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch na łącznicy odbywa się prawym pasem. Podałem kilometraż na łącznicy. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2020-09-27 16. Godzina powstania zdarzenia: 15:26 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Tak 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: Lokalizacja: 50.939199, 20.669434

Komunikat jest ważny od 27-09-2020 16:00:00 do 27-09-2020 17:31:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania