Niesłyszący

Ostrzeżenie: Aktualizacja dot. utrudnienia na dk 9

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 9 3. Pikietaż: 62+700 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Radom-Ostrowiec Świętokrzyski 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Rudka 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: Czołowe zderzenie pojazdów 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 pojazdy osobowe 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 1 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Służby na miejscu zdarzenia, Policja wyznaczyła objazd m. Kunów-m. Janik- Ostrowiec Świętokrzyski 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2020-09-29 16. Godzina powstania zdarzenia: 20:42 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: Policja 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 20. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 29-09-2020 23:00:00 do 30-09-2020 00:42:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania