Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na S7 w m.Kielce-Zachód

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7 3. Pikietaż: 6+700 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce - Jędrzejów 5. Kierunek: Kielce 6. Miejscowość zdarzenia: w. Kielce Zachód 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: samochód wpadł w poślizg na łącznicy w kier. Kielc 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: b.d. 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: łącznica zablokowana 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2020-09-30 16. Godzina powstania zdarzenia: 07:47 17. Źródło uzyskania informacji: Inne 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Tak 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 07:40

Komunikat jest ważny od 30-09-2020 07:58:00 do 30-09-2020 09:50:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania