Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie DK 74 m. Salata

Województwo: świętokrzyskie Nr drogi: 74 Pikietaż: 56+200 Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce - Piotrków Trybunalski Kierunek: Kielce Miejscowość zdarzenia: Salata Rodzaj zdarzenia: Kolizja Opis zdarzenia: kolizja pojazdów Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 osobowe Liczba rannych: 0 Liczba zabitych: 0 Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu Rodzaj wprowadzonych ułatwień: ruch wahadłowy Przewidywany czas utrudnienia (h): 1,5 Data powstania zdarzenia: 2020-10-01 Godzina powstania zdarzenia: 20:25 Źródło uzyskania informacji: Policja Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji

Komunikat jest ważny od 01-10-2020 20:36:00 do 01-10-2020 22:10:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania