Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 42 m.Nowy Kazanów

. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 42 3. Pikietaż: 210+100 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Radomsko - Końskie 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Nowy Kazanów 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: Pojazdy poza jezdnią. Jeden pas ruchu zajęty przez Służby. Będzie lądował śmigłowiec LPR. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 pojazdy osobowe. 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: b.d. 12. Rodzaj utrudnienia: Ruch wahadłowy 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się wahadłowo. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2,5 15. Data powstania zdarzenia: 2020-10-04 16. Godzina powstania zdarzenia: 15:06 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: Lokalizacja: 51.182160, 20.362791

Komunikat jest ważny od 04-10-2020 15:40:00 do 04-10-2020 18:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania