Niesłyszący

Informacja o zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja
w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od dnia 1 października 2020 r. na terenie miasta i gminy Wiślica obowiązują nowe stawki opłaty za odpady komunalne zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/161/2020 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 15 września 2020 r.

 

Stawka za odpady segregowane+biokompostownik: 12,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą.

Stawka za odpady segregowane: 16,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą.

Stawka za odpady niesegregowane: 24,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą.

 

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty z w/w tytułu należy dokonać dopłaty do wysokości stawek obowiązujących od dnia 01.10.2020 r.