Niesłyszący

Ostrzeżenie: Intensywne opady deszczu

Województwo świętokrzyskie powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki i włoszczowski. Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów do godz. 08:00 dnia 13.10: od 30 mm do 45 mm, lokalnie 50 mm, suma opadów od godz. 08:00 dnia 13.10 do godz. 24:00 dnia 13.10: od 30 mm do 45 mm, lokalnie 50 mm.

Komunikat jest ważny od 11-10-2020 23:30:01 do 14-10-2020 00:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania