Niesłyszący

Ostrzeżenie: wezbranie stany ostrzegawcze

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu przewiduje się wzrosty poziomu wody w zlewni górnej Pilicy, powyżej stanu ostrzegawczego w Januszewicach na Czarnej Włoszczowskiej.

Komunikat jest ważny od 12-10-2020 11:44:00 do 14-10-2020 20:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania