Niesłyszący

Ostrzeżenie: wezbranie stany ostrzegawcze

Na skutek spływu wód opadowych na Wiśle występują i w dalszym ciągu będą notowane wzrosty poziomu wody, do strefy stanów wysokich, odcinkami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na Małej Wiśle w Jawiszowicach zostanie przekroczony stan alarmowy.

Komunikat jest ważny od 13-10-2020 17:11:00 do 15-10-2020 18:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania